No Image

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

เมษายน 10, 2018 myfres092 0

ภูชี้ฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตรโดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือก เขาดอยผาหม่นด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยอดภูชี้ฟ้ามีลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นข [อ่านเพิ่มเติม]