No Image

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

เมษายน 10, 2018 myfres092 0

ภูชี้ฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตรโดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือก เขาดอยผาหม่นด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยอดภูชี้ฟ้ามีลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นข [อ่านเพิ่มเติม]

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

เมษายน 10, 2018 myfres092 0

  วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก3 สิ่งต่อไปนี้คือ 1. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึง [อ่านเพิ่มเติม]