เกี่ยวกับเรา

เว็บของเรานั้น เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูล ประเพณีวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือ  วิถีชีวิต  การแต่งกาย  อาหารการกิน สถานที่สำคัญที่น่าไปสัมผัส แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานเก่าแก่