วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่มีการจัดวางแผนผังอย่างสมบูรณ์แบบ มีประธานเป็นองค์พระธาตุทรงล้านนาผสมลังกา ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองจังโกทั้งองค์ มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงฝีมือของช่างหลวงโบราณ ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อย ถัดเข้าไปเป็นวิหารหลวงรูปแบบล้านนาแท้หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ภายในประดิษฐานมณฑปพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองลัมภกัปปะซึ่งเป็นเมืองโบราณ มีจารึกเก่าบันทึกไว้ว่าพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการและทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง