วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพญากือนา โดยทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่ด้วยการอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อหาสถานที่ประดิษฐาน เหตุที่ต้องห้ามนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนสวมรองเท้าในบริเวณพระธาตุ เนื่องมาจากในครั้งก่อสร้างพญากือนาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดดินบนยอดดอยลึกลงไป 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก แล้วนำแผ่นหินมาวางเป็นรูปหีบภายในหลุมนั้น 6 แผ่น แล้วจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐาน ถมด้านบนด้วยหินแล้วก่อพระเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโกครอบไว้นั่นเอง ใน พ.ศ. 2477 ครูบาศรีวิชัยได้บุกเบิกการสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางเพื่อขึ้นไปสักการะได้งสะดวกมากขึ้น จุดถ่ายรูปยอดนิยมนอกจากพระเจดีย์แล้วก็คือบันไดนาคบริเวณทางขึ้นลงซึ่งมีมนต์ขลังและอายุเก่าแก่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร