นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน นิทานของภาคของแต่ละภาคมักเต็มไปด้วยสาระ คติสอนใจ พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะสำคัญของภูมิภาค ส่วนนิทานพื้นบ้านจากภาคเหนือมักเป็นตำนานของสถานที่ต่าง ๆ หรือความเป็นมาและสาเหตุของสถานที่เหล่านั้นเล่าสืบต่อกันมาช้านาน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้สาระที่เป็นคติสอนใจ อาทิ ความดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นภาคเหนืออีกด้วย

 

ยกตัวอย่างนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ ได้แก่

เรื่อง ลานนางคอย จังหวัดแพร่
เรื่อง เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง เซี่ยงเมี่ยงค่ำพญา
เรื่อง ปู๋เซ็ดค่ำลัวะ
เรื่อง ดนตรีธรรมชาติ
เรื่อง เชียงดาว
เรื่อง อ้ายก้องขี้จุ๊
เรื่อง ผาวิ่งชู้
เรื่อง ควายลุงคำ